MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 15.2.2018

20.02.2018 17:49

MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 15.2.2018

 

 

 

Přítomni:Kácha, Novák, Vavřička, Balíček, Jedlička, Kratochvílová, Tesař, Kalčík

        DK: Hanzlík
 

1. Zahájení

2. Návrh do volební komise,  návrhové komese, mandátové komise
3. Jubilejní výročí členů MO
4. Usnesení
5. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.
   
 2. Návrh do volební, návrhové, mandátové komise
  Do volební komise byli navrženi - Šimice Zbyněk, Jedlička Dalibor, Polan Karel.
  Do návrhové komise byli navrženi -  Štěrba Josef, Vavřička Josef, Balíček Petr.
  Do mandátové komise byli navrženi – Tesař Jan, Kalčík Milan, Kratochvílová Anna.

  P. Novák a p. Štěrba nebudou kamdidovat za členy výboru MO.
   
 3. Jubilejní výročí členů MO: V letošním roce dovrší svého životního jubilea několik členů MO. P. Novák Ladislav, Senft Václav st.,Šefl František st., a Hejpetr Václav.
  Výbor se rozhol odměnit tyto aktivní členy nákupní poukázkou 500,-Kč.

 

 1. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje návrh do volební komise  Šimice Zbyněk, Jedlička Dalibor, Polan Karel.
  do návrhové komise  -  Štěrba Josef, Vavřička Josef, Balíček Petr.
  do mandátové komise  – Tesař Jan, Kalčík Milan, Kratochvílová Anna.
   2/ Výbor odsouhlasil nákupní pukázku v ceně 500,-Kč jako odměnu
   letošním jubilantům p. L. Novákovi, p. V.Senftovi st., p. F. Šeflovi st.,
   a p. V. Hejpetrovi.
  Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
   
 2. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.

                                                                Zapsala Anna Kratochvílová.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Prodej povolenek a známek na rok 2022

Proběhne vždy v sobotu a to tyto dny:
8.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
22.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
12.2.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
26.2.2022 od 9.00 do 12.00 hodin
vždy v restauraci u Hlaváčků. 
Po poslední prodeji 26.2.2022 proběhne od 12.00 školení nových členů MO ČRS.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz