ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2018

08.03.2019 12:56

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2018

 

Přítomni: Kácha, Kalčík, Vavřička, Balíček, Senft, Jedlička, Kratochvílová

DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Pošta
3.Výdej a prodej ryb
4. Inventarizace
5. Hodnocení členů výboru MO
6. Zpráva o počtu mladých rybářů
7. Plán výdeje povolenek a známek
8. Usnesení
9. Závěr

 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

 2. Pošta : Čj- 12 Dotace na vydru, Č.j. 13 – Zpráva krajská hygienická stanice

 3. Výdej a prodej ryb : Uskuteční se v sobotu 22.12.2018 od 8.00 hodin do 17.00 hodin , a v neděli 23.12.2018 od 8.00 do 11.00 hodin na sádkách MO.
  Sraz zůčastněných v 6.00 hodin.
  Zůčastní se – Sieber K., Sieber L., Polan, Vavřička, Kácha, Kratochvíl, Kratochvílová, Senft, Muchna, Šimice .

 4. Inventarizace : Proběhne 5.1.2019 od 13.00 hodin. Sraz u skladu MO ČRS
  Zůčastní se : Kácha, Kratochvílová, Polan, Hanzlík.

 5. Předseda MO p. Kácha zhodnotil práci výboru , a podal návrh na ohodnocení.

 6. Zpráva o počtu mladých rybářů: Výbor o stavu informoval p. Jedlička. Celkem máme 8 mladých rybářů.

 7. Plán výdeje povolenek a známek : Uskuteční se vždy v sobotu, od 9.00 hodin do 12.00 hodin a to v Restauraci u Hlaváčků.
  Leden - 5.1.2019, 26.1.2019
  Únor - 9.2.2019, 23.2.2019
  23.2.2019 po prodeji povolenek proběhne školení nových členů MO.

 8. Usnesení: 1/ Výbor schválil datum inventarizace
  Proběhne 5.1.2019 od 13.00 hodin. Sraz u skladu MO ČRS
  Zůčastní se : Kácha, Kratochvílová, Polan, Hanzlík.
  2/ Výbor odsouhlasil navržené odměny členům výboru.
  3/ Výbor schválil plán výdeje povolenek a známek. Uskuteční se vždy v sobotu, od 9.00 hodin do 12.00 hodin a to v Restauraci u Hlaváčků.
  Leden - 5.1.2019, 26.1.2019
  Únor - 9.2.2019, 23.2.2019
  23.2.2019 po prodeji povolenek proběhne školení nových členů MO.

  Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

   

 9. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
   

  Zapsala Anna Kratochvílová

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz