ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.11.2018

14.11.2018 21:05

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.11.2018

 

 

Přítomni: Kácha, Vavřička, Tesař, Kratochvílová
        DK: Hanzlík

 

Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4.Zpráva o zarybnění revíru
5. Hodnocení výlovů
6. Hodnocení práce baštýřů
7. Splnění brig. povinností a plánu oprav
8. Plán činnosti výboru na rok 2019
9. Zpráva o počtu mladých rybářů
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.
 2. Kontrola osnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
 3. Pošta: Nepřítomnost jednatele, jinak došlá faktura za povinné ručení.
 4. Zpráva o zarybnění revíru: Místo p. Senfta obeznámil se zarybněním výbor p. Kácha. Zbývá nasadit 11q kapra K3. (Nasadí se o sobotním výlovu 10.11.2018).
 5. Hodnocení výlovů: Přesouvá se na příští schůzi výboru.(Nepř. hospodáře)
 6. Hodnocení baštýřů: Přesouvá se na příští schůzi výboru.(Nepř. Hospodáře)
 7. Splnění brig. povinností a plánu oprav: Stále trvá plán opravy  M. Práchně.
 8. Plán činnosti výboru na rok 2019: Návrh plánu podal p. Kácha.
 9. Zpráva o počtu madých rybářů: Přesouvá se kvůli nepřítomnosti p. Jedličky.
 10. Diskuse: Domluvil se datum dolovné na 1.12.2018 od 16.oo hodin. Dolovná se uskuteční na vagóně MO.(Rybník rekreační).
 11. Usnesení: Výbor scválil návrh na plán činnosti výboru MO ČRS.
  Shůze je pro malou účast členů neusnášení schopná.
 12. Závěr: chůzi zakončil p. Kácha.

  Příští schůze výboru se koná 4.12.2018 od 18.oo v Restauraci u Hlaváčků.


                                        Zapsala Anna Kratochvílová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz