ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 5. 2014

08.05.2014 05:43

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 5. 2014
Přítomni: Kácha, Štěrba, Tesař, Novák, Kalčík, Šimice Kratochvílová.
DK: Hanzlík
1.Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru
5. Stav vody a krmení na chovných rybníkách
6. Kroužek mladých rybářů – informace
7. Plán práce brigád na červen
8. Hodnocení členské schůze a rybářských závodů
9. Kontrola nájemních smluv
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Usnesení: Usnesení z předminulé schůze bylo splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Č. J. 14 – 18
- Fa za doplatek elektřiny a nové zálohové faktury.
- Fa za pstruha obecného.
- Fa daň z finančního úřadu.
- Pozvánka na územní konferenci.
- Zlatá udice.
4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru – pro nepřítomnost hospodáře se přesouvá
na červnovou schůzi výboru.
5. Stav vody a krmení na chovných rybníkách: Také se přesouvá na červnovou schůzi
výboru pro nepřítomnost zodpovědných členů.
6. Kroužek mladých rybářů: Dle informací má kroužek v současné době 12 členů.
7. Plán práce brigád na červen: Přesouvá se na příští schůzi výboru. Nepřítomnost hosp.
8. Hodnocení členské schůze a rybářských závodů: Účast na členské schůzi zhodnotil
předseda MO p. Kácha jako špatnou. Na schůzi bylo přítomno pouze 33 členů.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Prodej povolenek a známek na rok 2022

Proběhne vždy v sobotu a to tyto dny:
8.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
22.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
12.2.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
26.2.2022 od 9.00 do 12.00 hodin
vždy v restauraci u Hlaváčků. 
Po poslední prodeji 26.2.2022 proběhne od 12.00 školení nových členů MO ČRS.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz