ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 6.5.2019

08.05.2019 08:54

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 6.5.2019

 

 

 

 

Přítomni: Vavřička, Senft, Balíček, Kratochvílová, Kalčík
DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Jarní osazení chov. rybníčků
5. Stav vody a krmení na chovných rybníčkách
6. Kroužek mladých rybářů
7. Plán práce a brigád na červen
8. Usnesení
9. Závěr

1. Schůzi výboru zaháji p. Vavřička.

2. Pošta: Č.j. 4 – došlá faktura za násadu úhoře Monte
-dále faktura za práce autojeřábu

3. Usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Jarní osazení chovných rybníčků: Proběhlo během jarních výlovů a rybníčky byly osazeny.

5. Stav vody a krmení na chovných rybnících: Stav vody je perfektní, rybníky jsou plné. Krmení dovezeno, sešrotováno a momentálně rozváženo. Taktéž rozvezena po rybnících medikace.

6. Kroužek mladých rybářů: Pro nepřítomnost p. Jedličky se přesouvá na příští schůzi výboru .

7. Plán práce a brigd na červen: Stále je na programu oprava Malé práchně. Kvůli rozsáhlejším pracem se vyřizují povolení.
Stále se potýkáme s nezájmem členů odpracovat si brigádnické hodiny. Vyvěšené brigády zůstavají bez odezvy.

8. Usnesení: 1/Výbor schvalil koupi lednice na vagon MO, v ceně 6490,-Kč.
2 / Výbor schválil zapůjčení TOY toalet na rybářské závody .

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru se koná v pondělí 17.6.2019 od 18.00 hodin na vagonu MO.

Zapsala Anna Kratochvílová

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz