ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 10. 2013

16.10.2013 08:21

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 10. 2013

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení 2. Usnesení 3. Pošta 4. Zpráva o stavu financí a pokladny 5. Návrh na svazová vyznamenání 6. Zpráva o počtu mladých rybářů 7. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád 8. Závěr

 

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p.Kácha.

2. Usnesení: Usnesení z minulé schůze bylo splněno ve všech bodech.

3. Pošta : Č.J. 28, 29. - Faktura – nájem rybníku - Došlá přihláška za nového člena MO (p.Klembara Tomáš, Šumavská, č. p. 880, Horažďovice).Schválení se přesouvá na listopadovou schůzi výboru. 4. Zpráva o stavu financí a pokladny: Zprávu předal předseda DK p. Hanzlík. -viz. příloha č.1. 5. Návrh na svazová vyznamenání: Zaslal p. Tesař z důvodu nepřítomnosti na e- mail. K dojednání se přesouvá na listopadovou schůzi výboru. 6. Zpráva o počtu mladých rybářů: Přesouvá se na listopadovou schůzi výboru. 7. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád: Přesouvá se na listopadovou schůzi výboru. 8. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

Pro nedostatek členů, nebyla schůze výboru usnášeníschopná.

 

Zapsala: Anna Kratochvílová

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Prodej povolenek a známek na rok 2022

Proběhne vždy v sobotu a to tyto dny:
8.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
22.1.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
12.2.2022, od 9.00 do 12.00 hodin
26.2.2022 od 9.00 do 12.00 hodin
vždy v restauraci u Hlaváčků. 
Po poslední prodeji 26.2.2022 proběhne od 12.00 školení nových členů MO ČRS.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz