ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 10.9.2018

16.09.2018 20:51

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 10.9.2018
 

 

 

Přítomni: Kácha, Senft, Kalčík, Vavřička, Kratochvílová
          DK: Hanzlík
 

 

1.Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Plán výlovů
5. Připravenost auta
6. Připravenost nářadí
7. Zpráva o stavu financí a pokladny
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.
 2. Pošta: Pošta na příští schůzi výboru pro nepřítomnost jednatele.
 3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
 4. Plán výlovů: Přesouvá se na říjnovou schůzi výboru.
 5. Připravenost auta: Auto je po technické kontrole, a připraveno.
 6. Připravenost nářadí: Nářadí na výlovy zkontrolováno a připraveno.
 7. Zpráva o stavu financí a pokladny: O stavu financí informovala výbor p. Kratochvílová.
 8. Diskuse:
  P. Vavřička-podal návrh na uznání 10 odpracovaných brigádnických hodin p. Petrovi Albrechtovi za řezání, svařování konstrukce na nové molo.
  Poté celý výbor  řešil situaci kolem odchodu několika baštýřů.
 9. Usnesení: 1/Výbor schválil p. Petrovi Albrechtovi 10 odpracovaných brigádnických hodin.
  2/Výbor projednal návrhy na nové baštýře, (zatím bez závěru).
   

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.


Příští schůze výboru 2.10.2018 na vagonu MO, od 18.00 hodin. Účast všech členů výboru nutná !
 

                                        Zapsala Anna Kratochvílová
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz