ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.10. 2019

29.10.2019 12:40

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.10.2019

 

 

Přítomni : Balíček, Senft, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová
DK: Hanzlík

 

 

1.Zahájení
2. Pošta
3. Kontola usnesení
4. Návrh na svazová vyznamenání
5. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád
6. Podzimní výlovy
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

 

 1. Zahájení: Schůzi zahájil místopředseda MO p. Vavřička.

   

 2. Pošta: č.j. 11/2019 MÚ Horažďovice odbor výstavby.

 3. Usnesení : Usnesení z minulé schůze trvá bod č.2 .

 

 1. Návrh na svazová vyznamenání: Zjistí p. Balíček do příští schůze výboru.

   

 2. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád: Stále trvá oprava rybníku M. Prácheň. V sobotu se bude opravovat propadlé potrubí odtoku na Svaté Anně. Je naplánováno vyčištění odtokové strouhy z rybníku Horní balatý. V nejbližší době se nasádkách MO bude přesouvat buňka na již nový k tomu určený plac.
  P. Vavřička předložil ke schválení odpracované brigádnické hodiny.

   

 3. Podzimní výlovy: Hospodář MO p.Senft navrhnul datumy podzimních výlovů:
  19.10. 2019 …....1/ rybník Rabí od 7.00 hodin.
  19.10. 2019 ........2/ rybník Dolní Balatý od 9.30 hodin.
  26.10. 2019 ….....1/rybník Komušín od 7.00 hodin.
  26.10. 2019 ….....2/ rybník Horní Balatý v 9.00 hodin.
  26.10. 2109..........3/ rybník V. Prácheň v 11.00 hodin.
  9.11. 2019 ….....rybník Biologický od 7.00 hodin.

Lovce svolá vedoucí lovu p. Šimice.

  1. Diskuse: P. Balíček oznámil výboru, že je už naše organizace také účastníkem řízení úpravy jezu Mrskoš.
    


    

    

    

   8. Usnesení: 1/ Výbor odsouhlasil odpracované brigádnické hodiny členům
   organizace doložené p. Vavřičkou.
   2/ Výbor schválil navržené datumy podzimních výlovů.
   19.10. 2019 …....1/ rybník Rabí od 7.00 hodin.
   19.10. 2019 ........2/ rybník Dolní Balatý od 9.30 hodin.
   26.10. 2019 ….....1/rybník Komušín od 7.00 hodin.
   26.10. 2019 ….....2/ rybník Horní Balatý v 9.00 hodin.
   26.10. 2109..........3/ rybník V. Prácheň v 11.00 hodin.
   9.11. 2019 ….....rybník Biologický od 7.00 hodin.

   Lovce svolá vedoucí lovu p. Šimice.
    

   Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
    

   9. Závěr: Schůzi zakončil p. Vavřička.

   Příští schůze výboru se koná v pondělí 4.11. 2019 od 18.00 hodin v
   Hospodě u Hlaváčků.

    

   Zapsala Anna Kratochvílová


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz