ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.3.2019

08.03.2019 12:57

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.3.2019
 

 

Přítomni: Kácha, Vavřička, Šimice, Jedlička, Kratochvílová, Balíček
DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Stav členské základny
5. Počet nových členů po školení
6. Připravenost skladu a obilí
7. Brigády a práce na duben, jarní výlovy, připravenost auta a nářadí
8. Hodnocení členské schůze
9. Projednání návrhu stanovit p. Kambu na vedoucího dopravy.
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěz

1. Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

 

2. Pošta: Č.j. 1/19 došlá faktura – nájemné.

3. Kontrola usnesení : Splněno ve všech bodech

4.,5. Nepřítomnost p. Tesaře.

6. Připravenost skladu a obilí: P. Balíček informoval, že obilí máme zajištěno opět u Výzkumného ústavu v Horažďovicích.

7. Brigády a práce na duben, jarní výlovy: Nepř.hospodáře. Auto a nářadí v pořádku a připtaveno na jarní výlovy. Lovit se bude rybník Neprachovy a rybník Mokrá. Termín výlovů bude co nejdříve stanoven a oznámen.

8.Hodnocení členské schůze: Členské schůze se zůčastnilo celkem 37 členů. Tímto byla schůze usnášení schopná. Jako host z Plzeňského ÚS byl přítomen p. Petr Votípka.

9. Projednání návrhu stanovit p. Kambu na vedoucího dopravy: P. Balíček podal návhr, že by mohl místo něj vést dopravu p. Zbyněk Kamba.

10. Diskuze: Nebyly žádné připomínky

11. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje jako vedoucího dopravy p. Zbyňka Kambu.
2/ Výbor schválil výlov rybníku Mokrá a Neprachovy. Termín bude
stanoven co nejdříve.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

12. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.


Zapsala Anna Kratochvílová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz