Novinky

05.11.2014 16:45
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 11. 2014 Přítomni: Novák, Kácha, Šimice, Vavřička, Tesař, Štěrba, Kratochvílová. DK: Hanzlík, Převrátil, Tauchen. 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Zpráva o zarybnění revíru 5. Hodnocení výlovů 6. Hodnocení práce baštýřů 7. Splnění...
13.10.2014 06:14
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 30. 9. 2014 Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Balíček, Senft, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová. DK: Převrátil, Tauchen. 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Plán výlovů 4. Návrh na svazová vyznamenání 5. Zpráva o počtu mladých rybářů 6. Zpráva o plnění plánu...
04.09.2014 05:49
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.9.2014 Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Balíček, Tesař, Šimice, Kalčík, Jedlička, Kratochvílová. DK: Hanzlík 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Plán výlovů 5. Připravenost nářadí na výlovy 6. Připravenost auta 7. Zpráva o stavu financí a pokladny...
08.06.2014 05:47
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 6. 2014 Přítomni: Kácha, Balíček, Novák, Šimice, Senft, Štěrba, Kratochvílová DK: Převrátil, Hanzlík 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru 5. Kontrola DK 6. Kontrola kroniky 7. Stav účtu a plnění rozpočtu 8....
08.05.2014 05:43
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 5. 2014 Přítomni: Kácha, Štěrba, Tesař, Novák, Kalčík, Šimice Kratochvílová. DK: Hanzlík 1.Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru 5. Stav vody a krmení na chovných rybníkách 6. Kroužek mladých rybářů –...
05.04.2014 10:49
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 25.3.2014   Přítomni: Kácha, Štěrba, Senft, Balíček, Šimice, Kratochvílová,     DK: Hanzlík   1. Zahájení 2. Oprava automobilu V3S 3. Nákup násady 4. Výlov rybníku Neprachovy - změna 5. Usnesení 6. Závěr   1....
05.04.2014 10:38
Sportovní odlov na Rekreačním rybníku za úplatu pro rok 2014 Doba chytání: od 1. května do 26. října mimo 3.5. rybářské závody. pouze o dnech pracovního klidu (sobota,neděle a svátek státní) Čas chytání : červen,červenec,srpen 4.oo - 22. oo květen,srpen,září, říjen 6.00-20.00...
05.04.2014 09:52
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 4.2014 Přítomni: Kácha, Štěrba, Balíček, Kratochvílová     DK: Převrátil 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Hodnocení členské schůze 5. Kontrola nájemních smluv 6. Zpráva kroužku mladých rybářů, zajištění soutěže 7. Brigáda na...
11.03.2014 18:01
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4. 3. 2014 Přítomni: Kácha, Štěrba, Balíček, Tesař, Novák, Kratochvílová, Senft DK: Hanzlík 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Stav členské základny 5. Připravenost skladu, jarní výlovy (obilí, technika) 6. Brigády a práce na duben 7. Příprava...
11.03.2014 18:00
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8. 2. 2014 Přítomni: Kácha, Tesař, Balíček, Štěrba, Novák, Kratochvílová, Šimice, Senft DK: Hanzlík, Převrátil, Tauchen 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Splnění rozpočtu 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 5. Zpráva dozorčí komise 6. Příprava...
18.01.2014 15:27
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 1. 2014   Přítomni :  Kácha, Štěrba, Novák, Balíček, Kalčík, Kratochvílová            DK:  Převrátil   1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Hodnocení vývěsní skříňky 5....
13.12.2013 13:18
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 12. 2013   Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Tesař, Šimice, Jedlička, Kalčík, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Výdej a prodej ryb 5. Inventarizace 6. Plán výdeje povolenek a známek 7. Hodnocení členů výboru...
13.12.2013 13:17
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 11. 2013.   Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Kalčík, Štěrba, Tesař, Kratochvílová DK: Hanzlík   1. Zahájení 2. Pošta 3. Usnesení 4. Zpráva o zarybnění revíru 5. Návrh na svazová vyznamenání 6. Hodnocení výlovů a práce baštýřů 7. Plán činnosti...
16.10.2013 08:21
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 10. 2013     Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík     1. Zahájení 2. Usnesení 3. Pošta 4. Zpráva o stavu financí a pokladny 5. Návrh na svazová vyznamenání 6. Zpráva o počtu mladých rybářů 7. Zpráva o...
12.09.2013 08:05
  ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.9.2013.       Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Hobl, Tesař, Balíček, Štěrba, Kalčík,                ...
10.06.2013 20:14
PŘEHLED NASAZENÍ 2013   revíru 6.4.                                Otava...
10.06.2013 20:12
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 6. 2013   Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Hobl, Senft, Šimice, Kratochvílová DK: Hanzlík   1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Kontrola kroniky 5. Kontrola plnění rozpočtu a kontrola účtu 6. Jarní osazení rybníků a revíru 7. Kontrola...
25.05.2013 21:16
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 5. 2013   Přítomni: Kácha, Hobl, Šimice, Balíček, Štěrba, Kratochvílová, Jedlička DK: Černý, Převrátil, Hanzlík   1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru 5. Stav vody a krmení chovných rybníků 6....
15.04.2013 11:59
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 12. 4. 2013     Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Volba mandátové komise 4. Volba volební komise 5. Zpráva předsedy o činnosti výboru MO v roce 2012 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva hospodáře 8. Zpráva o hospodaření MO v roce...
03.04.2013 16:39
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 4. 2013   Přítomni: Kácha, Hobl, Černý, Balíček, Štěrba, Augustín, Novák, Kratochvílová DK: Maršálek, Procházka   1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Příprava členské schůze 5. Zarybnění revíru a chovných rybníků 6. Usnesení 7....
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím a zároveň žádám členy MO ČRS Horažďovice,  

aby vraceli povolenky do poštovní schránky na adrese

Otavská 1039

PETRŮV ZDAR  

Členská schůze MO ČRS

V pátek 10.9.2021, se bude konat v restauraci hotelu Prácheň od 18.00 hodin Členská schůze MO ČRS Horažďovice. 

Musí být dodržena kovidová opatření, takže zúčastnění se musí prokázat PCR testem, nebo certifikátem o očkovaní, a nebo musí mít doklad o prodělaném kovidu.

V případě nepříznivé kovidové situace budeme informovat, o platnosti termínu Členské schůze.

Kontakt

Crs-horazdovice MO Horažďovice
Otavská 1039
Horažďovice
34101
Prodej povolenek:
p. Balíček Petr
mob: 721 279 038
PetrBalicek@seznam.cz